Monthly Archives: Juliol 2015

[VÍDEO] ILP pel dret a l’habitatge: el triomf de la ciutadania organitzada

La tarda del passat dijous, 23 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar sense cap vot en contra, la llei de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica.