Category Vilaweb

L’aposta catalana pels dobles graus

Els nous estudis universitaris exigeixen estudiants a temps complet. Responent a noves necessitats del mercat, han sorgit dobles titulacions i nous graus pensats per crear nous perfils professionals.

La diversitat familiar: un repte a les aules

Integrar els diferents models de família no és una prioritat educativa als centres catalans, on s’acostuma a tractar amb iniciatives personals de pares, mares i professors.